โอลิมปิกวิชาการ ปี 2561-2565

รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปี 2561 รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปี 2562 รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปี 2563 รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปี 2564

นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ 1. นางสาวพจนีย์ กาฬปักษ์ อาร์เจนติน่า (2541-2542) 2. นางสาววิชุตา แซ่เจีย สหรัฐอเมริกา (2542-2543) 3. นางสาวกนกกานต์ สุขสง นอร์เวย์ (2543-2544) 4. นางสาวนริศรา ติณรัตน์ สหรัฐอเมริกา (2544-2545) 5. อ่านต่อ…

นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด 2556 เหรียญทองแดง “การทดสอบแก้โจทย์ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย (มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย) นายอิลเลียส คลานุรักษ์ เหรียญทองแดง อ่านต่อ…