4 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA ประเทศญี่ปุ่น ส่งจดหมายถึง นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล

27 พฤศจิกายน 2555 ร่วมลงนาม MOU ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ร่วมลงนาม MOU เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์