นักเรียนรางวัลพระราชทาน

เด็กหญิงสุภาวรรณ ตันติหาชัย พ.ศ. 2542 เด็กหญิงเจนจิรา จันทะมุณี พ.ศ. 2544 นางสาวปิยธิดา สราญฤทธิ์ พ.ศ. 2545 นายชายธง ชูเรืองสุข พ.ศ. 2546 เด็กชายวิชานนท์ แซ่เจีย พ.ศ. 2547 อ่านต่อ…

นักเรียนรางวัลระดับชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด 2549 เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวอัครมณี แซ่จั่น  ทุนมูลนิธิกาตาร์ ตัวแทนคณะเด็กไทยเข้าร่วมชมการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 15 ประเทศกาตาร์ เด็กหญิงโรสลีน่า สุมาลี  2551 เหรียญทองแดง อ่านต่อ…