ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981

Princess Chulabhorn Science High School
138 Moo. 12 Chalung, Mueang, Satun 91140
Telephone 0-7472-5985 Fax 0-7472-5981

Email :: pccst@pccst.ac.th