คณะกรรมการนักเรียน

ทำเนียบประธานคณะกรรมการนักเรียน

 

 นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม.6/1

2563-2564

 

นายสุภเวช สมใจ ม.6/6

2562-2563

 

 นายชัยวัฒน์ เต้งเฉี้ยง ม.6/1

2560-2561

 

นายพิทักษ์พล กล่อมพล ม.6/4

2561-2562


นายอัมมาร์ มานะกล้า ม.6/1

2557-2558


นายกันตพล มานิช ม.6/2

2556-2557นายอาณัติ เกษา ม.6/1

2555-2556

 


นางสาวดียาน่า สันหมุด ม.6/3

2554-2555


นายอดิวิชญ์ เหล็มปาน ม.6/2

2553-2554

 

 นายยุทธพิชัย โต๊ะปลัด ม.6/2

2552-2553

 

 นายอิสรพงศ์ ตาวาโต ม.6/1

2551-2552

 

นายณัฐวุฒิ ทองใส ม.6/1

2550-2551