คณะกรรมการนักเรียน

ทำเนียบประธานคณะกรรมการนักเรียน

นายอัมมาร์ มานะกล้า ม.6/1
2557-2558
นายกันตพล มานิช ม.6/2
2556-2557
นายอาณัติ เกษา ม.6/1
2555-2556
นางสาวดียาน่า สันหมุด ม.6/3
2554-2555
นายอดิวิชญ์ เหล็มปาน ม.6/2
2553-2554
นายยุทธพิชัย โต๊ะปลัด ม.6/2
2552-2553
นายอิสรพงศ์ ตาวาโต ม.6/1
2551-2552
นายณัฐวุฒิ ทองใส ม.6/1
2550-2551