เพลงมาร์ชโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

คำร้อง: วิชาญ เชาวลิต
ทำนอง: กิตติ ศรีเปารยะ

ราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่ง
งามเพริศพริ้งคุณธรรมเลิศล้ำค่า
ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำนำปัญญา
มุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกล
 
 
ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า
องค์จุฬาภรณพระนามยิ่งใหญ่
เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาติไทย
ก้องเกริกไกลลือเลื่องกระเดื่องนาม
 
 
สีแสดประเสริฐเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง
น้ำเงินมิ่งกษัตริยาฟ้าสยาม
มงคลสถิตย์อยู่คู่เขตคาม
ปรากฎนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 
 
มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติ
สร้างนักวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งใหญ่
สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้เกรียงไกร
นำชาติไทยก้าวหน้าชั่วฟ้าดิน