รายชื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) 12 แห่ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่ตั้ง 138 หมู่ที่ 12 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5982
โทรสาร 0-7472-5981
Website www.pccst.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง 120 ถนนสุนอนันต์ หมู่ที่ 1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ 0-7539-9123
โทรสาร 0-7539-9123 ต่อ 319
Website www.pccnst.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ที่ตั้ง 196 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7559-0364 – 5
โทรสาร 0-7559-0367
Website http://www.pcctrg.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ที่ตั้ง 51 หมู่ที่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 0-2599-4461 – 4
โทรสาร 0-2599-4463 – 4 ต่อ 112
Website www.pccp.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ที่ตั้ง 427 ถนนหุบกะพง หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0-3247-0293, 0-3247-0295
โทรสาร 0-3247-0293
Website www.pccphet.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ที่ตั้ง 695 หมู่ที่ 3 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3848-5149
โทรสาร 0-3848-5149 ต่ิอ 100
Website www.pccchon.in.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่ตั้ง 216 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์ 0-3665-0260 – 1
โทรสาร 0-3665-0260 – 1 ต่อ 106
Website www.pccl.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ที่ตั้ง 86 หมู่ที่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5110
โทรสาร 0-5524-5115
Website www.pccpl.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่ตั้ง 345 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5374-2500-1 , 0-5317-4551-4
โทรสาร 0-5317-4555
Website www.pcccr.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทรศัพท์ 0-4287-7024
โทรสาร 0-4287-7034
Website www.pccloei.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ที่ตั้ง 299 หมู่ที่ 2 ต.สติก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ 0-4468-1946
โทรสาร 0-4468-1946
Website www.pccbr.ac.th
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-4261-0480, 0-4261-0481
โทรสาร 0-4261-0480
Website www.pccm.ac.th