26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะอาจารย์ นิสิตปริญญาตรีสาขาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และระดับปริญญาโท สาขา จิตวิทยา ศึกษาดูงานจิตวิทยาการแนะแนว การให้คำปรึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

24 มกราคม 2566 นักเรียน ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกับนักเรียนและครูโรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน SAKURA Exchange Program in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น

ดูภาพเพิ่มเติม

22 มกราคม 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นสนามสอบ ในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสตูล ประมาณ 130 คน

ดูภาพเพิ่มเติม

20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักและการดูแลนักเรียนประจำ ณ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

18 – 20 มกราคม 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นเจ้าภาพและสถานที่จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ และการแข่งขันนาฏศิลป์

ดูภาพเพิ่มเติม

29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “ส่งของขวัญ ส่งความสุข” ต้อนรับปี 2566 ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน “กิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์” ร่วมกับ สภ.ฉลุง , อบต.ฉลุงและ ผญ.บ้านหมู่ 12 ณ บริเวณชุมชน หมู่ที่ 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจูไลลา บินตี ยะห์ยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่แฝดกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาและร่วมลงนาม MOU ร่วมกันในการพัฒนา แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองต่างๆ และการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 โดยมีนายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณร่มหลี สุมาลี คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และทีมงานงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ดูภาพเพิ่มเติม