ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์และ On-site)

ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) ม.ต้น Onsite (อัพเดท 27 พ.ย.64) ม.ปลาย Onsite (อัพเดท 27 อ่านต่อ…

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์)

ประกาศโรงเรียน เรื่องการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ แพร่ระบาด COVID-19 แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) ม.ต้น ม.ปลาย ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับครู) ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน(ห้องออนไลน์ประจำ) ลิงค์ Google Meet สำหรับครู อ่านต่อ…