ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) update 10/06/2566           มัธยมศึกษาตอนต้น                 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตารางการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครู) update 10/06/2566 อ่านต่อ…

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565(On-site)

เอกสารการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ประกอบด้วย1. ประกาศโรงเรียน 11 พ.ค.65 2. แบบฟอร์มการเข้าหอพัก 3. ของใช้ส่วนตัว ม.1 ม.4 (เฉพาะนักเรียน ม.1 และ ม.4) ตารางการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ม.ต้น On-site   ม.ปลาย On-site   อ่านต่อ…

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์และ On-site)

ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) ม.ต้น Onsite (อัพเดท 16 ม.ค.65) ม.ปลาย Onsite (อัพเดท 16 อ่านต่อ…

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์)

ประกาศโรงเรียน เรื่องการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ แพร่ระบาด COVID-19 แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) ม.ต้น ม.ปลาย ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับครู) ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน(ห้องออนไลน์ประจำ) ลิงค์ Google Meet สำหรับครู อ่านต่อ…