13 มิถุนายน 2565 การปฐมนิเทศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก