นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ 1. นางสาวพจนีย์ กาฬปักษ์ อาร์เจนติน่า (2541-2542) 2. นางสาววิชุตา แซ่เจีย สหรัฐอเมริกา (2542-2543) 3. นางสาวกนกกานต์ สุขสง นอร์เวย์ (2543-2544) 4. นางสาวนริศรา ติณรัตน์ สหรัฐอเมริกา (2544-2545) 5. อ่านต่อ…

นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด 2556 เหรียญทองแดง “การทดสอบแก้โจทย์ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย (มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย) นายอิลเลียส คลานุรักษ์ เหรียญทองแดง อ่านต่อ…

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

เด็กหญิงสุภาวรรณ ตันติหาชัย พ.ศ. 2542 เด็กหญิงเจนจิรา จันทะมุณี พ.ศ. 2544 นางสาวปิยธิดา สราญฤทธิ์ พ.ศ. 2545 นายชายธง ชูเรืองสุข พ.ศ. 2546 เด็กชายวิชานนท์ แซ่เจีย พ.ศ. 2547 อ่านต่อ…

นักเรียนรางวัลระดับชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด 2549 เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวอัครมณี แซ่จั่น  ทุนมูลนิธิกาตาร์ ตัวแทนคณะเด็กไทยเข้าร่วมชมการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 15 ประเทศกาตาร์ เด็กหญิงโรสลีน่า สุมาลี  2551 เหรียญทองแดง อ่านต่อ…