10 – 12 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ “ค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา , โรงไฟฟ้าจะนะ , พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติ 50 พรรษาและ รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

10 – 12 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ “ศาสตร์พระราชา” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาหมื่นศรี , ถ้ำเขาช้างหาย, สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้(ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

11 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ม.6/5 จัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคม ” พี่สอนน้อง ปีการศึกษา 2565″ ณ โรงเรียนบ้านกาลูบี อ.เมือง จ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

11 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ม.6/2 จัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคม ” พี่สอนน้อง ปีการศึกษา 2565″ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 – 19.00 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จัดกิจกรรมดูปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม

28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.ฉลุง ร่วมกันฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณหอพักนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดูภาพเพิ่มเติม