7 กุมภาพันธ์ 2565 จัดกิจกรรม “ค่าย CEFR Camp 2022 สำหรับนักเรียน ม.1-6 ปีการศึกษา 2564″* ภาคเช้า ม.1-3 เวลา 09.30 – 12.00 น.* ภาคบ่าย ม.4-6 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก