5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Reimei Science Festival โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School (Super Science High School) ประเทศญี่ปุ่น

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก