31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 จัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.1.ม.2,ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมสวดมนต์,ทำบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรม ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก