ขอแสดงความยินดี29 ธันวาคม 2564 การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงกชพร บุญเลิศ- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก