3 – 5 เมษายน 2566 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม