3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน X-Ray และ Re-X-Ray ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ชั้น ม.1 – ม.6 ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก