28 มกราคม 2565 นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จำนวน 4 ทีม เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับทุนพัฒนาผลงานทีมละ 3,000 บาท

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก