27 มกราคม 2565 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ให้บริการทางวิชาการกับครูและนักเรียน รร. ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ที่มาเรียนในรูปแบบ On- site ณ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก