24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยการตรวจเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก