23 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.10 น.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นสนามสอบ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO)

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก