21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรม “วันสันติภาพสากล” ประจำปี 2565 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าเสาธง รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก