21 กันยายน 2565 พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์,ดร. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณ พระสงฆ์ต้นแบบแห่งการสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคมในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จากเจ้าประคุณสมเด็จ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก