20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล “รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (site visit online) ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก