20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. การปฐมนิเทศ ครูและบุคลากรใหม่ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก