20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม 10 ปี ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์ และรับชมการบรรยายพิเศษจาก Professor Dr. Hiroshi Amano นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ปี 2014 ผู้คิดค้น LED แสงสีน้ำเงิน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก