20 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 – 10.00 น. บรรยากาศการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในเขตพื้นที่ จ.สตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล