2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ครูที่ปรึกษา ม.4/1 – 4/6 X-Ray และ Re-X-Ray ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ร่วมกับ หัวหน้าระดับชั้น ม.4 และครูหอพัก ณ ห้องประชุม สนง.กิจการนักเรียน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก