18 – 19 มิถุนายน 2565 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย “โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก