17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว นางศุลยา สามัญ และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำรายงานการขอรับการประเมินและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 แบบ Online ณ. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก