16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. การสอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ณ สนามสอบ ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก