16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน “กิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์” ร่วมกับ สภ.ฉลุง , อบต.ฉลุงและ ผญ.บ้านหมู่ 12 ณ บริเวณชุมชน หมู่ที่ 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม