16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. จัดกิจกรรม จ.ภ.สตูล ทำบุญร่วมใจ สวดมนต์บูชาธรรมอธิษฐานจิตถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม