16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา และโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน เรื่อง การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM และ STEAM ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมเสม็ดแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก