15 ธันวาคม 2565 งานแถลงข่าว การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม