12 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” GREEN SCHOOL GREEN COMMUNITY ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และ ปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก