10 – 12 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ “ศาสตร์พระราชา” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาหมื่นศรี , ถ้ำเขาช้างหาย, สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้(ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม