10 – 12 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

ดูภาพเพิ่มเติม