10 มีนาคม 2566 นายอาร์ชวัส พวงดอกไม้ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

ดูรูปเพิ่มเติม