10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ รับการประเมินเพื่อรับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก