1 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 พ.ศ. 2565-2566 จำนวน 3 คน 1. นางสาวซันวานี หลังยาหน่าย นักเรียนชั้น ม.6 ห้อง โอเมก้า ได้รับทุนประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth and Study หรือ KLYES) เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา 2.นายอัลอามีน ยีดอรอแม นักเรียนชั้น ม.6 ห้อง แอลฟ่า ได้รับทุนประเภท ทุนทั่วไป เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา 3. นางสาวนฤมินทรา พันธ์ยานุกูล นักเรียนชั้น ม.6 ห้อง ทีต้า ได้รับทุนประเภท ทุนทั่วไป เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก