วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการดำเนินการและใช้งบประมาณของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร