โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 3 เป็นตัวแทนของศูนย์ เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 3 เป็นตัวแทนของศูนย์ เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 25641. นายกรวิทย์ กอหลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 สาขาคอมพิวเตอร์2. เด็กชายอาร์ชวัส พวงดวงไม้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษา 2/1 สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น4 นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย5. นายพชรพงษ์ ขวัญนิคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 สาขาเคมี6. นายนรวิชญ์ มาลีวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 สาขา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO)

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก