ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565-2566) ภาคพื้นทวีปเหนือ รอบสอง@ สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 32 คน@ สอบผ่าน ตัวจริง จำนวน 9 คน@ สอบผ่าน สำรอง จำนวน 2 คน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก