ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายอานัส สุยี 2. นางสาวโซฮารา มะหะหมัด คุณครูที่ปรึกษา นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง ได้รับรางวัล 1st runner-up และ รางวัลพิเศษ Fan Favorite จากการแข่งขัน The ASEAN Data Science Explorers 2023 ในรอบ National Finals – Thailand จัดโดยองค์กร ASEAN foundation ร่วมกับ SAP Southeast Asia