โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 3 เป็นตัวแทนของศูนย์ เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 3 เป็นตัวแทนของศูนย์ เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 25641. นายกรวิทย์ กอหลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 สาขาคอมพิวเตอร์2. เด็กชายอาร์ชวัส พวงดวงไม้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น3. อ่านต่อ…

17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว นางศุลยา สามัญ และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำรายงานการขอรับการประเมินและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 แบบ Online ณ. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ GPSC Young Social Innovator 2021ทีม Kameng Rider: แผ่นรักษาแผลจากไคโตซานและ PVA ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบกะเม็งและต้นหัสคุณสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานรายชื่อนักเรียนนายธัชกร เที่ยงบุญกุลนายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์นายริฟฮาน ดือราแมครูที่ปรึกษานายสาธิต บัวดำ

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ รับการประเมินเพื่อรับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล

7 กุมภาพันธ์ 2565 จัดกิจกรรม “ค่าย CEFR Camp 2022 สำหรับนักเรียน ม.1-6 ปีการศึกษา 2564″* ภาคเช้า ม.1-3 เวลา 09.30 – 12.00 น.* ภาคบ่าย ม.4-6 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Reimei Science Festival โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School (Super Science High School) ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565-2566) ภาคพื้นทวีปเหนือ รอบสอง@ สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 32 คน@ สอบผ่าน ตัวจริง จำนวน 9 คน@ สอบผ่าน สำรอง จำนวน 2 คน

2-4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล ตามโครงการการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล ระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์