4 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA ประเทศญี่ปุ่น ส่งจดหมายถึง นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล