7 – 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ณ รร.จ.ภ.สตูล

ดูรูปเพิ่มเติม